3-kurs dars jadvali

  3-kurs guruhlarining dars jadvali   
301-guruh
Hafta
kuni
Dars vaqtiFan nomiO'quv
xonasi
O'qituvchi familiyasi
DushanbaI08:15-09:35Algebra analiz asoslari119Orolov J
II09:45-11:05Xorijiy til302
306
Alimardonova Z
Amirov K
III11:25-12:45Adabiyot128Rajabov F
IV12:55-14:15
SeshanbaI08:15-09:35Maxsus ingliz228
306
Alimardonova Z
Amirov K
II09:45-11:05Rus tili203
104
Jo'rayeva G
Ubaydullayeva X
III11:25-12:45Algebra analiz asoslari119Orolov J
IV12:55-14:15
ChorshanbaI08:15-09:35Maxsus Ona tili128Rajabov F
II09:45-11:05Xorijiy til317
306
Alimardonova Z
Amirov K
III11:25-12:45Hozirgi o'zbek adabiy tili128Rajabov F
IV12:55-14:15
PayshanbaI08:15-09:35Informatika212
211
Meyliqulova M
Xamitova R
II09:45-11:05Xorijiy til103
306
Alimardonova Z
Amirov K
III11:25-12:45Algebra analiz asoslari119Orolov J
IV12:55-14:15
JumaI08:15-09:35Xorijiy til319
306
Alimardonova Z
Amirov K
II09:45-11:05ChQBT
jismoniy tarbiya
314
s/z
Toshturdiyev R
Murodov A
III11:25-12:45Adabiyot128Rajabov F
IV12:55-14:15Ma'naviyat soati128Rajabov F
ShanbaI08:15-09:35Geometriya119Orolov J
II09:45-11:05Maxsus Algebra
Xorijiy til
119
306
Orolov J
Alimardonova Z
Amirov K
III11:25-12:45Xorijiy til104
306
Alimardonova Z
Amirov K
IV12:55-14:15
302-guruh
Hafta
kuni
Dars vaqtiFan nomiO'quv
xonasi
O'qituvchi familiyasi
DushanbaI08:15-09:35Xorijiy til302
202
Yo'ldosheva G
Hasanov R
II09:45-11:05Algebra analiz asoslari310Choriyev B
III11:25-12:45Maxsus Ona tili130To'rayev Sh
IV12:55-14:15
SeshanbaI08:15-09:35Xorijiy til123
202
Jo'rayeva Sh
Hasanov R
II09:45-11:05Algebra analiz asoslari310Choriyev B
III11:25-12:45Adabiyot130To'rayev Sh
IV12:55-14:15
ChorshanbaI08:15-09:35HO'AT130To'rayev Sh
II09:45-11:05Maxsus ingliz tili202
318
Jo'rayeva Sh
Hasanov R
III11:25-12:45Adabiyot130To'rayev Sh
IV12:55-14:15
PayshanbaI08:15-09:35Rus tili203
104
Jo'rayeva G
Ubaydullayeva X
II09:45-11:05Geometriya310Choriyev B
III11:25-12:45ChQBT
Jismoniy tarbiya
103
s/z
Toshturdiyev R
Murodov A
IV12:55-14:15
JumaI08:15-09:35Maxsus Algebra analiz asoslari
Xorijiy til
310
202
Choriyev B
Jo'rayeva Sh
Hasanov R
II09:45-11:05Informatika212
211
Meyliqulova M
Xamitova R
III11:25-12:45Xorijiy til124
202
Jo'rayeva Sh
Hasanov R
IV12:55-14:15Ma'naviyat soatif/zSaidov B
ShanbaI08:15-09:35Geometriya310Choriyev B
II09:45-11:05Xorijiy til206
202
Jo'rayeva Sh
Hasanov R
III11:25-12:45Xorijiy til202
206
Jo'rayeva Sh
Hasanov R
IV12:55-14:15
303-guruh
Hafta
kuni
Dars vaqtiFan nomiO'quv
xonasi
O'qituvchi familiyasi
DushanbaI08:15-09:35Rus tili203
104
Jo'rayeva G
Ubaydullayeva X
II09:45-11:05Algebra analiz asoslari119Orolov J
III11:25-12:45Optika226Xoliqov A
IV12:55-14:15
SeshanbaI08:15-09:35HO'AT303Ergasheva G
II09:45-11:05Algebra analiz asoslari119Orolov J
III11:25-12:45Adabiyot222Ergasheva G
IV12:55-14:15
ChorshanbaI08:15-09:35Maxsus algebra119Orolov J
II09:45-11:05Geometriya119Orolov J
III11:25-12:45Xorijiy til302
124
Xonaliyeva N
Jo'rayeva Sh
IV12:55-14:15
PayshanbaI08:15-09:35Optika226Xoliqov A
II09:45-11:05Maxsus fizika
Xorijiy til
229
105
Umirov H
Xonaliyeva N
Jo'rayeva Sh
III11:25-12:45Xorijiy til302
318
Xonaliyeva N
Jo'rayeva Sh
IV12:55-14:15
JumaI08:15-09:35Algebra analiz asoslari119Orolov J
II09:45-11:05Adabiyot203Ergasheva G
III11:25-12:45Maxsus algebra119Orolov J
IV12:55-14:15Ma'naviyat soati119Orolov J
ShanbaI08:15-09:35ChQBT
Jismoniy tarbiya
303
s/z
Toshturdiyev R
Murotov A
II09:45-11:05Optika226Xoliqov A
III11:25-12:45Informatika211
212
Xamitova R
Meyliqulova M
IV12:55-14:15
304-guruh
Hafta
kuni
Dars vaqtiFan nomiO'quv
xonasi
O'qituvchi familiyasi
DushanbaI08:15-09:35Maxsus Algebra analiz asoslari229Eshmurotov B
II09:45-11:05Adabiyot204Ergasheva G
III11:25-12:45Algebra analiz asoslari222Achilova M
IV12:55-14:15
SeshanbaI08:15-09:35Optika119Umirov H
II09:45-11:05Xorijiy til123
205
Safarova Z
Atamurodova F
III11:25-12:45Xorijiy til123
221
Safarova Z
Atamurodova F
IV12:55-14:15
ChorshanbaI08:15-09:35Adabiyot203Ergasheva G
II09:45-11:05Optika223Umirov H
III11:25-12:45Jismoniy tarbiya
CHQBT
s/z
125
Murodov A
Toshturdiyev R
IV12:55-14:15
PayshanbaI08:15-09:35Maxsus fizika122Umirov H
II09:45-11:05Algebra analiz asoslari222Achilova M
III11:25-12:45Rus tili203
104
Jo'rayeva G
Ubaydullayeva X
IV12:55-14:15Xorijiy til106
203
Safarova Z
Atamurodova F
JumaI08:15-09:35Geometriya222Achilova M
II09:45-11:05Algebra analiz asoslari222Achilova M
III11:25-12:45HO'AT303Ergasheva G
IV12:55-14:15Ma'naviyat soati223Xo'jamqulov M
ShanbaI08:15-09:35Optika221Umirov H
II09:45-11:05Informatika211
212
Meyliqulova M
Xamitova R
III11:25-12:45Maxsus fizika222Umirov H
IV12:55-14:15
305-guruh
Hafta
kuni
Dars vaqtiFan nomiO'quv
xonasi
O'qituvchi familiyasi
DushanbaI08:15-09:35Maxsus kimyo125Tojiyeva S
II09:45-11:05Organik kimyo125Tojiyeva S
III11:25-12:45Maxsus biologiya
Xorijiy til
314
318
227
Nazarova D
Xudoyqulova Z
Boboyev T
IV12:55-14:15
SeshanbaI08:15-09:35Xorijiy til318
227
Xudoyqulova Z
Boboyev T
II09:45-11:05ChQBT
Jismoniy tarbiya
305
s/z
Jovliyev R
Murodov A
III11:25-12:45Ekologiya303Nazarova D
IV12:55-14:15
ChorshanbaI08:15-09:35Evolutsion ta'limot319Nazarova D
II09:45-11:05Informatika211
212
Meyliqulova M
Xamitova R
III11:25-12:45Adabiyot118Ergasheva G
IV12:55-14:15
PayshanbaI08:15-09:35Ekologiya316Nazarova D
II09:45-11:05Evolutsion ta'limot316Nazarova D
III11:25-12:45Organik kimyo125Tojiyeva S
IV12:55-14:15
JumaI08:15-09:35Organik kimyo125Tojiyeva S
II09:45-11:05Xorijiy til318
227
Xudoyqulova Z
Boboyev T
III11:25-12:45Rus tili203
104
Jo'rayeva G
Ubaydullayeva X
IV12:55-14:15Ma'naviyat soati125Tojiyeva S
ShanbaI08:15-09:35Organik kimyo125Tojiyeva S
II09:45-11:05Adabiyot305Ergasheva G
III11:25-12:45HO'AT203Ergasheva G
IV12:55-14:15
306-guruh
Hafta
kuni
Dars vaqtiFan nomiO'quv
xonasi
O'qituvchi familiyasi
DushanbaI08:15-09:35Ekologiya316Sodiqova N
II09:45-11:05Evolutsion ta'limot316Sodiqova N
III11:25-12:45Infomatika211
212
Meyliqulova M
Xamitova R
IV12:55-14:15
SeshanbaI08:15-09:35Ekologiya316Sodiqova N
II09:45-11:05Organik kimyo122Suyunov O
III11:25-12:45Maxsus biologiya/
Xorijiy til
316
206
Sodiqova N
Yarmanov F
Allamurodova G
IV12:55-14:15
ChorshanbaI08:15-09:35Xorijiy til206
317
Yarmanov F
Allamurodova G
II09:45-11:05ChQBT
Jismoniy tarbiya
314
s/z
Jovliyev R
Murodov A
III11:25-12:45Adabiyot 105Pardayeva B
IV12:55-14:15
PayshanbaI08:15-09:35Xorijiy til206
105
Yarmanov F
Allamurodova G
II09:45-11:05Organik kimyo122Suyunov O
III11:25-12:45Adabiyot 105Pardayeva B
IV12:55-14:15
JumaI08:15-09:35Organik kimyo122Suyunov O
II09:45-11:05HO'AT105Pardayeva B
III11:25-12:45Evolutsion ta'limot316Sodiqova N
IV12:55-14:15Ma'naviyat soati316Sodiqova N
ShanbaI08:15-09:35Maxsus kimyo122Suyunov O
II09:45-11:05Rus tili203
104
Jo'rayeva G
Ubaydullayeva X
III11:25-12:45Organik kimyo122Suyunov O
IV12:55-14:15
307-guruh
Hafta
kuni
Dars vaqtiFan nomiO'quv
xonasi
O'qituvchi familiyasi
DushanbaI08:15-09:35Xorijiy til317
306
Alimardonova Z
Amirov K
II09:45-11:05Jahon tarixi304Qobilov F
III11:25-12:45Xorijiy til317
306
Alimardonova Z
Amirov K
IV12:55-14:15
SeshanbaI08:15-09:35Jahon tarixi304Qobilov F
II09:45-11:05Informatika311
212
Imomov B
Ostonov F
III11:25-12:45Adabiyot 128Rajabov F
IV12:55-14:15
ChorshanbaI08:15-09:35Xorijiy til318
306
Alimardonova Z
Amirov K
II09:45-11:05Jahon tarixi304Qobilov F
III11:25-12:45O'zbekiston tarixi304Qobilov F
IV12:55-14:15
PayshanbaI08:15-09:35Xorijiy til103
306
Alimardonova Z
Amirov K
II09:45-11:05Rus tili203
104
Jo'rayeva G
Ubaydullayeva X
III11:25-12:45Maxsus ona tili128Rajabov F
IV12:55-14:15
JumaI08:15-09:35O'zbekiston tarixi304Qobilov F
II09:45-11:05Adabiyot 128Rajabov F
III11:25-12:45Maxsus ingliz tili123
306
Alimardonova Z
Amirov K
IV12:55-14:15Ma'naviyat soati304Qobilov F
ShanbaI08:15-09:35Maxsus tarix
Xorijiy til
304
306
Qobilov F
Alimardonova Z
Amirov K
II09:45-11:05ChQBT
Jismoniy tarbiya
304
s/z
Jovliyev R
Murodov A
III11:25-12:45HO'AT128Rajabov F
IV12:55-14:15
308-guruh
Hafta
kuni
Dars vaqtiFan nomiO'quv
xonasi
O'qituvchi familiyasi
DushanbaI08:15-09:35Jahon tarixi303Halimova D
II09:45-11:05Xorijiy til202
123
Hasanov R
Safarova Z
III11:25-12:45O'zbekiston tarixi110Yoriqulov N
IV12:55-14:15
SeshanbaI08:15-09:35Rus tili203
104
Jo'rayeva G
Ubaydullayeva X
II09:45-11:05Jahon tarixi303Halimova D
III11:25-12:45
IV12:55-14:15
ChorshanbaI08:15-09:35Xorijiy til202
123
Hasanov R
Safarova Z
II09:45-11:05Adabiyot128Rajabov F
III11:25-12:45Informatika311
211
Ostonov F
Imomov B
IV12:55-14:15Maxsus ingliz tili202
123
Hasanov R
Safarova Z
PayshanbaI08:15-09:35Maxsus Ona tili
Xorijiy til
128
202
123
Rajabov F
Hasanov R
Safarova Z
II09:45-11:05Maxsus tarix304Qobilov F
III11:25-12:45Xorijiy til202
123
Hasanov R
Safarova Z
IV12:55-14:15
JumaI08:15-09:35Adabiyot128Rajabov F
II09:45-11:05Jahon tarixi303Halimova D
III11:25-12:45ChQBT
Jismoniy tarbiya
229
S/z
Jovliyev R
Murodov A
IV12:55-14:15Ma'naviyat soati303Halimova D
ShanbaI08:15-09:35Xorijiy til202
123
Hasanov R
Safarova Z
II09:45-11:05HO'AT128Rajabov F
III11:25-12:45O'zbekiston tarixi110Yoriqulov N
IV12:55-14:15
309-guruh
Hafta
kuni
Dars vaqtiFan nomiO'quv
xonasi
O'qituvchi familiyasi
DushanbaI08:15-09:35Xorijiy til318
227
Xudoyqulova Z
Boboyev T
II09:45-11:05HO'AT128Rajabov F
III11:25-12:45ChQBT
Jismoniy tarbiya
305
s/z
Jovliyev R
Murodov A
IV12:55-14:15
SeshanbaI08:15-09:35HO'AT128Rajabov F
II09:45-11:052-xorijiy til111Atamurodova D
III11:25-12:45Xorijiy til318
227
Xudoyqulova Z
Boboyev T
IV12:55-14:15
ChorshanbaI08:15-09:35O'zbekiston tarixi111Jabborova I
II09:45-11:052-xorijiy til303Atamurodova D
III11:25-12:45Rus tili203
104
Jo'rayeva G
Ubaydullayeva X
IV12:55-14:15
PayshanbaI08:15-09:35Xorijiy til318
227
Xudoyqulova Z
Boboyev T
II09:45-11:05Adabiyot128Rajabov F
III11:25-12:45O'zbekiston tarixi111Jabborova I
IV12:55-14:15
JumaI08:15-09:35Maxsus xorijiy til318
227
Xudoyqulova Z
Boboyev T
II09:45-11:05Informatika311
202
Imomov B
Ostonov F
III11:25-12:45Xorijiy til318
227
Xudoyqulova Z
Boboyev T
IV12:55-14:15Ma'naviyat soatiARMXudoyqulova Z
ShanbaI08:15-09:35Adabiyot128Rajabov F
II09:45-11:05Xorijiy til318
227
Xudoyqulova Z
Boboyev T
III11:25-12:45Jahon tarixi111Jabborova I
IV12:55-14:15
310-guruh
Hafta
kuni
Dars vaqtiFan nomiO'quv
xonasi
O'qituvchi familiyasi
DushanbaI08:15-09:35Xorijiy til228
124
Azimov A
Ubaydullayeva O
II09:45-11:05Maxsus Xorijiy til228
124
Azimov A
Ubaydullayeva O
III11:25-12:45Rus tili203
104
Jo'rayeva G
Ubaydullayeva X
IV12:55-14:15
SeshanbaI08:15-09:35Adabiyot130To'rayev Sh
II09:45-11:05HO'AT131To'rayev Sh
III11:25-12:45ChQBT
Jismoniy tarbiya
111
S/Z
Jovliyev R
Murodov A
IV12:55-14:15
ChorshanbaI08:15-09:35Xorijiy til228
124
Azimov A
Ubaydullayeva O
II09:45-11:052-xorijiy til229Nazarova Sh
III11:25-12:45O'zbekiston tarixi111Jabborova I
IV12:55-14:15
PayshanbaI08:15-09:35Xorijiy til228
124
Azimov A
Ubaydullayeva O
II09:45-11:05O'zbekiston tarixi111Jabborova I
III11:25-12:45Adabiyot130To'rayev Sh
IV12:55-14:15
JumaI08:15-09:35Xorijiy til228
124
Azimov A
Ubaydullayeva O
II09:45-11:05HO'AT130To'rayev Sh
III11:25-12:45Jahon tarixi111Jabborova I
IV12:55-14:15Ma'naviyat soati204Qodirova M
ShanbaI08:15-09:35Xorijiy til228
124
Azimov A
Ubaydullayeva O
II09:45-11:052-xorijiy til314Nazarova Sh
III11:25-12:45Informatika311
228
Imomov B
Ostonov F
IV12:55-14:15
311-guruh
Hafta
kuni
Dars vaqtiFan nomiO'quv
xonasi
O'qituvchi familiyasi
DushanbaI08:15-09:35Adabiyot130To'rayev Sh
II09:45-11:05HO'AT130To'rayev Sh
III11:25-12:45Maxsus xorijiy til205
123
Atamurodova D
Safarova Z
IV12:55-14:15
SeshanbaI08:15-09:35Xorijiy til205
123
Atamurodova D
Safarova Z
II09:45-11:052-xorijiy til319Yarmanov F
III11:25-12:45O'zbekiston tarixi304Qobilov F
IV12:55-14:15
ChorshanbaI08:15-09:35Jahon tarixi304Qobilov F
II09:45-11:05Rus tili203
104
Jo'rayeva G
Ubaydullayeva X
III11:25-12:452-xorijiy til226Yarmanov F
IV12:55-14:15
PayshanbaI08:15-09:35Adabiyot 130To'rayev Sh
II09:45-11:05Xorijiy til205
123
Atamurodova D
Safarova Z
III11:25-12:45ChQBT
Jismoniy tarbiya
122
s/z
Jovliyev R
Xo'jamqulov M
IV12:55-14:15
JumaI08:15-09:35Informatika311
211
Imomov B
Ostonov F
II09:45-11:05Xorijiy til205
123
Atamurodova D
Safarova Z
III11:25-12:45Xorijiy til205
123
Atamurodova D
Safarova Z
IV12:55-14:15Ma'naviyat soati221Bozorova M
ShanbaI08:15-09:35HO'AT130To'rayev Sh
II09:45-11:05Xorijiy til205
123
Atamurodova D
Safarova Z
III11:25-12:45O'zbekiston tarixi304Qobilov F
IV12:55-14:15